Druga faza:  Kreiranje slike diska na drugi ispravni disk kako bi se moglo pristupiti fazi 3.