Prva faza: Dijagnoza i popravka diska koji je neispravan ili koji izgleda kao ispravan ali sa neupotrebljivim podacima.