Način na koji je hard disk dospio u stanje kada je potrebno uraditi spašavanje pohranjenih podatka određuje kojim metodama i kako će se podaci spasiti.
Postoji mnogo različitih načina pripreme hard diska kako bi se pristupilo spašavanju podataka – na primjer, eksterni hard disk koji je oštećen udarcem ili padom, te nakon čijeg se uključivanja čuju zvukovi kuckanja, zahtijeva sasvim drugačiji metod popravke od hard diska kod kojeg se desio otkaz firmvera. Proces pripreme hard diska za spašavanje podataka je zahtjevan i često složen posao koji bi trebalo da radi samo profesionalna kompanija za spašavanje podataka kao što je DRES – Data Recovery Enterprise Solutions.
Priprema hard diska za pristupanje spašavanju podataka i spašavanje podataka sa istog se ne može raditi u prodavnicama ili servisima PC računara čiji uposlenici, inženjeri ili tehničari nemaju znanja, vještine i opremu za spašavanje podataka. Nažalost, ova činjenica često ih ne sprječava da to pokušavaju, često sa katastrofalnim rezultatima.

Spašavanje podataka je proces oporavka podataka sa medija za skladištenje podataka koji, iz jednog ili drugog razloga, više nisu dostupni pri normalnom radu. Ovo može biti zbog toga što je medij za skladištenje podataka na koji su podaci napisani (na primjer, hard disk) postao oštećen na neki način: može se desiti da hard disk sada proizvodi zvukove kuckanja kada se uključi ili može biti server sa nekoliko oštećenih disk jedinica čijim podacima se više ne može pristupiti.
U drugim slučajevima mediji mogu biti sasvim ispravni ali su podaci možda izgubljeni zbog toga što su slučajno izbrisani ili prepisani.

Većinu vremena se podaci drže na hard diskovima. Hard diskovi mogu da budu oštećeni na razne načine i usluga spašavanja podataka se može koristiti na bilo kom tipu računarskog sistema koji koristi računarske medije za skladištenje npr. RAID server u biznisu, desktop računar sa operativnim sistemom Windows koji poseduje platne liste kompanije, Apple Mac sistem u kancelariji za grafički dizajn, eksterni hard disk koji se nosi u biznismenovoj torbi ili studentskom ranacu, ili memorijske kartice profesionalnog fotografa.

Načini na koje se hard disk može oštetiti

Kada u sistemu dođe do greške na hard disku, to može biti iz više razloga te je veoma važno da je greška dijagnosticirana ispravno i pravilno jer to diktira korake neophodne da bi se uspješno spasili podaci.
Postoje četiri načina koji se hard disk može oštetiti što će potencijalno dovesti do gubitka podataka:

  • Oštećenja firmvera – Ove vrste problema odnose se na mikroprogramiranje na hard disku. Hard disk će postati nedostupan i treba ga reprogramirati prije nego što se podacima može pristupiti.
  • Elektronska oštećenja – obično uzrokovana strujnim udarom, na primer, priključivanje pogrešnog napajanja na hard disk.
  • Mehanička oštećenja – Ovo se odnosi na fizičke probleme na hard disku – na primjer, oštećenje megnetne glave / magnetnih glava koja su se pojavila usljed pada ili udarca hard diska. Najjasniji indikator da hard disk ima oštećenje glave je buka ili kuckanje kada se pogon uključi. U navedenom slučaju potrebna je posebna komora „clean room“ koja obezbjeđuje okruženje oslobođeno sićušnih čestica prašine i drugih nečistoća, također i kod ostalih vrsta mehaničkih grešaka jer se hard disk mora otvoriti. Više o navedenom možete pročitati u našem tekstu na linku:
    Spašavanje Podataka
  • Logička oštećenja – Ovo se odnosi na probleme sa stvarnim podacima, a ne na medije za čuvanje i pohranu podataka. Na primjer, podaci su izbrisani ili su ponovo instalirani operativni sistemi itd.
    Ponekad je kombinacija ovih četiri uzroka oštećenja moguća i šanse za oporavak podataka zavise od stepena oštećenja koja se dogodila.