Spašavanje Fajl sistema Verfikacija fajlova Popravka fajlova.

Treća faza:

  • Prepravljenje fajl sistema
  • ektstrakcija korisničkih podataka
  • verifikacija i testiranje integriteta istih
  • popravka fajlova koji su oštećeni.