Profesionalno spašavanje podataka nije jeftino, samim tim klijenti koji plaćaju, to čine zato što su izgubljene računarske datoteke vrijedne njihovog pronalaska i spašavanja. Ponekad, vrijednost podataka, na primjer cijela baza podataka klijenata kompanije, pokriva troškove spašavanja podataka. U drugom slučaju sve što je potrebno je samo jedna fotografija. Da, jedna fotografija od približno 4 MB!

Cijenu spašavanja podataka ne određuje koliko je nužna klijentova potreba za njihovim spašavanjem; cijenu spašavanja podataka određuju stvarni troškovi njihovog spašavanja.

Šta su stvarni troškovi spašavanja podataka?

Što se tiče akcija i zahvata koje je potrebno uraditi za spašavanje podataka, nije bitno koji se tip podataka (cijela baza podataka ili samo jedna fotografija) nalazi na hard disku ili drugom mediju.

Da bismo spasili podatke sa oštećenog/nefunkcionalnog/problematičnog hard diska, u laboratoriji je potrebno popraviti fizičko ili električno oštećenje, detektovati i označiti probleme u firmware-u ili fajl sistemu i riješiti sve druge probleme koji sprečavaju čitanje podataka.

Kada se ove prepreke pređu i može se kreirati slika hard diska, komplikovani i naporni dio posla sa hard diskom je obično zarvršen. Posao nije zavisio od toga koliko je podataka zapravo snimljeno na pločama hard diska. Ono što je važno bila je složenost cijelog procesa spašavanja podataka kao posljedica stanja u kojem se hard disk nalazio, kako je bio formatiran kao i razlog koji je prouzrokovao gubitak podataka. Prelaženje navedenih barijera je slično otvaranju sefa: jednom kada je sef otvoren sadržaj sefa određuje šta je sve potrebno za prenos istog, a ne koliko je bilo teško dobiti pristup istom. Dakle, količina podataka ne determinira u potpunosti cijenu spašavanja, ono što utiče na istu je kompleksnost samog pristupa podacima na oštećenim medijima.

Vrlo često, klijenti nesvjesni kompleksnosti i delikatnosti cijelog procesa spašavanja podataka, prilikom određivanja cijene, upoređuju cijenu novog hard diska sa konačnom cijenom spašavanja podataka sa oštećenog hard diska ili drugog medija. Cijena novog hard diska se može kretati između 100 i 1000 KM, dok cijena spašavanja podataka može iznositi i nekoliko stotina do nekoliko hiljada konvertibilnih maraka.

Da bismo slikovito riješili svaku nedoumicu uporedićemo vaš hard disk sa sefom. Cijena sefa ne određuje vrijednost njegovog sadržaja. Obično u sefu držimo stvari od posebne vrijednosti (važni dokumenti, nakit, novac…) i nikada zapravo ne poredimo cijenu sefa sa vrijednošću njegovog sadržaja. Dakle, prije nego se odlučite za spašavanje podataka, potrebno je da sami odredite koliko su vam bitni podaci kojima ne možete pristupiti, te kakva i kolika je njihova vrijednost za vas.

Kada smo već napravili poređenje vašeg hard diska sa sefom, onda nije zgoreg napomenuti da jednom, posebnim metodama, otvoreni sef obično nije više upotrebljiv; isto se odnosi i na vaš hard disk. Vaše spašene podatke ćete dobiti na nekom drugom ispravnom mediju, dok hard disk ili medij sa kojeg su spašeni podaci obično više nije funkcionalan i upotrebljiv.

Pored broja i veličine datoteka koje mogu uticati na ukupnu cijenu spašavanja podataka, veličina samog hard diska, sa kojeg je potrebno spasiti podatke također može imati uticaj na troškove. Veoma često je veličina hard diska, kao i količina podataka pohranjenih na hard disku, a koje je potrebno spasiti, u direktnom odnosu sa vremenom koje je potrebno za njihovo spašavanje.

Kao što se iz dosadašnjeg izlaganja dalo zaključiti, stvarni troškovi spašavanja podataka dolaze od količine inženjerskog rada potrebnog da bi se spasili podaci. Veličina hard diska je faktor koji utiče na kompleksnost procesa spašavanja podataka i u direktnom je odnosu sa vremenom potrebnim za njegovo izvršenje. Dakle, dok same datoteke imaju određeni uticaj na troškove spašavanja podataka, veličina i stanje hard diska itekako utiču na troškove.

Data Recovery Enterprise Solutions je kompanija sa profesionalno osposobljenim inženjerima koji vam nude besplatno dijagnosticiranje nakon kojeg smo u stanju dati približnu cijenu spašavanja vaših nedostupnih i izgubljenih podataka. To je zapravo prvi i nimalo jednostavan korak u kompleksnom procesu spašavanja podataka.